+31 6 50 60 46 10    mike@kloostervastgoed.com
Doelstellingen en verwachtingen overtreffen Optimalisatie op het snijvlak van de commerciële, technische en juridische mogelijkheden Door integrale benadering projecten 'in control' managen

PROJECTMANAGEMENT & VASTGOEDCONSULTANCY

Klooster vastgoed kan breed worden ingezet op het management van commercieel vastgoed. Klooster vastgoed kan u onder meer ontzorgen op gebied van projectontwikkeling, projectmanagement, directievoering en assetmanagement. Mogelijke opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, beleggers, huurders, eigenaar-gebruikers, overheden en aannemers. Als spil binnen dit web ben ik in staat belangen te behartigen, rekening houdend met de technische, commerciële en juridische mogelijkheden en randvoorwaarden, met een focus op resultaat voor de klant. Doordat ik volledig onafhankelijk ben van marktpartijen ben ik in staat het resultaat voor mijn klanten te optimaliseren. Mijn integrale kennis en aanpak staan garant voor controle op het proces, een must voor échte ontzorging. Diensten waarvoor u mij onder meer kan inschakelen zijn:
 
Projectontwikkeling

Het managen van (her)ontwikkeling van projecten voor ontwikkelaars, beleggers, aannemers of eindgebruikers. Ondersteuning bij planvorming, opstellen van haalbaarheidsanalyses, vertaling naar stichtingskosten, aansturen ontwerp, overleg met gemeente, managen van RO-procedures, ondersteuning bij contracten aankoop, realisatie, verhuur en verkoop, verkrijging van vergunningen, directievoering op de bouw.
 
Projectmanagement
Het integraal managen van (nieuwe) huisvesting vanuit de (gewenste) identiteit van huurders. Rekening houdend met groeiambities, cultuuromslagen, organisatievormen en werkprocessen. Procesbegeleiding, selectie en aansturing ontwerp- en/of bouwteam, bewaking van budget en planning, controle van tekenwerk, meerwerk en financiën.
 
Directievoering
Het voeren van directie op uw vastgoedprojecten. Het namens de eigenaar voeren van een gedegen en krachtige regie naar partijen als aannemers, adviseurs, gemeenten. 
 
Huisvestingsvraagstukken
Het adviseren bij het optimaliseren van assets en het assisteren bij het traceren en verwerven van passende huisvesting of locaties

Top